Tizenöt éve kullognak a politikusok Torgyán József nyomában

Féregirto beszed

Ok a visszaszorulásra vagy ürügy a visszaszorításra?

tabletták egy gyermek számára parazitákból atlasz féreg gyógyszer

Katasztrofális következmények Ezúttal olyan eseményről lesz szó kormánybúcsúztatóamiről egy napilap néhány héttel korábban emlékezett meg. Kávássy János Előd: Az öngóllá lett kormánybúcsúztató E cikk átnézését is javaslom olvasóimnak. Azért is, mert jó szándékú írás, legalább igyekszik középen maradni, mintha ez egyenlő lenne az objektivitással.

A cikk olvasási ideje kb. Egyikük még ugyebár aktív, és aminek sokan megkérdőjelezik a létjogosultságát: él is. A többiek visszavonultak vagy meghaltak. Legjobban Boross Pétert sajnálom, aki méltatlanul kimaradt a lírai retrospekcióból.

Pedig nem feltétlenül az. Egy jellemző példa: ha már Torgyánnak igazat ad, akkor azt gondolhatja, hogy a vele szemben álló Szájernek is igazat kell adnia. Csakhogy Szájer valótlant állított felszólalásában…  Na és féregirto beszed elképesztő stílusban… Ld.

Torgyán József: a féregirtó beszéd

Aztán több fontos összefüggés is kimaradt: talán azért, mert kicsit jobban utána kellett volna menni a dolgoknak. Így mindenekelőtt féregirto beszed vajon miért is mondta el Torgyán kormánybúcsúztató beszédét? Aztán, kik voltak féregirto beszed pikánsabb elemek megfogalmazásában a tanácsadói?

Aztán, a károk oka a kormánybúcsúztató beszéd volt vagy a beszéd ürügy volt a neki és a pártjának, párttársainak való károkozásra? Még folytatni lehet és folytatom is a felmerülő kérdéseket. Ha Torgyán a cikk szerzője által milyen kis férgeket hívnak minősített témákat fejtett ki, miért ismételte önmagát — ha más stílusban is — a programismertető után három hónappal? Miért nőtt meg korábban a párt támogatottsága?

A legemlékezetesebb alakításait felidézve tisztelgünk előtte. Torgyán József napra pontosan tizenöt évvel ezelőtt szűnt meg tényező lenni a magyar belpolitikában.

Melyek lettek a beszédre valamiképpen visszavezethető veszteségek? És ezek sora lezárult-e vagy még mindig tart? Mit akart a többi párt elérni? Ezekre féregirto beszed más kérdésekre természetesen még visszatérek. Nem ok, hanem ürügy! Egy újabb kerek évfordulóhoz érkeztünk: a napokban volt féregirto beszed 20 éve az Ma már tudjuk, tulajdonképpen örökre.

A két változat féregirto beszed lehetősége persze nem féregirto beszed azt, hogy mindkettőnek azonos lenne a realitása. És bár éveken át a visszarendeződés állítólagos okát, a megengedhetetlen kiszólásokat és felhívásokat folyamatosan sulykolták, itt valójában nem okról, hanem ürügyről beszélhetünk és kell végre beszélnünk.

És mivel ürügy volt, nem lehetett leállítani. Csúsztatásokból  és kitalációkból az FKGP és vezetői elleni gyűlöletbeszéd Torgyán ugyanis NEM liberálisokat, hanem önmagukat alaptalanul annak nevező álliberálisokat emlegetett a kifogásolt jelzőkkel. Féregirto beszed, férgekként. Az egyik, akkor még fiatal parlamenti képviselő Szájer József felszólalásával ellentétben akasztásról és kötélről szó nem volt.

Az éles hangok mögött hatalmi érdekek és vágyak álltak Ezt a felszólalást alább videón is felidézem, de el is olvasható a március i plenáris ülés csatolt jegyzőkönyvében. Szájeré volt  az első napirend előtti felszólalás, egy támadássorozat féregirto beszed rágalomhadjárat nyitánya.

Mellékletben közlöm — de nem csak ezt — a március i napirend előtti megszólalásokat, amelyek  főleg a i kormánybúcsúztatáról szóltak és többnyire hihetetlen stílusban. A kormánypártok és a Fidesz eldöntötte, hogy az MDNP képviselőcsoportja a féléves várakozási idő elhagyásával alakulhat meg.

Azóta sem történt hasonló. Az ellenvéleményeket lesöpörték. Ez a nap tehát a hatalmi viszonyok átrendezéséről szólt: a Kisgazdapárt megbélyegzéséről egyfelől,ami közvetve és távlatilag, a parlamenti erőviszonyok megváltoztatásáról, ami közvetlenül érintette az erőviszonyokat.

vonja vissza a parazita gyógyszert

Mellékletként közreadom Lányi Zsolt március i napirend előtti felszólalásának jegyzőkönyvét is. Lányi állást foglalt a kisgazdaellenes kampánnyal és annak valótlan állításaival szemben. Nagyon jól foglalja össze, miről is van szó. A kettős mérce jegyében A kifogásolt jelzők elítélése akkor is, ahogy ma is a kettős mérce jegyében történt, hiszen mások nyugodtan fogalmazhattak és fogalmazhatnak így, ráadásul nem az álliberálisokat, hanem féregirto beszed a magyarokat illetően.

Amikor évekkel később szó volt kötélről és akasztásról, akkor viszont Szájer képviselő meg sem szólalt. Ezek a csúsztatások és kitalációk folyamatosan ismétlődtek a politikában és a sajtóban és egyre inkább a párt és vezetői elleni gyűlöletbeszéddé váltak. Olyan, féregirto beszed amikor leírták Arany János egyik féregirto beszed a költő itt azt gondolta.

féregirto beszed

Mire Arany: gondoltam egy fenét! Torgyán a jelzőit azokhoz intézte, akiket hangsúlyozottan álliberálisoknak nevezett. És ugye: akinek nem inge, ne vegye magára! Amennyiben a szocialista-liberális koalíció valójában álliberálisokból állna, akkor szánhatta volna nekik. Féregirto beszed Torgyán üvöltötte, hogy vesszen Horn, hanem rendezvényszervezője Molnár Róbertakit később országgyűlési képviselőként mint igazságtevőt mutogattak a televízióban, majd polgármesterként a balliberális kormány is támogatta Kübekháza operett előadásait.

Ízléstelen, sőt uszító jelzők és felhívások tehát azóta is vannak, de másoknál általában nincs féregirto beszed. Ez olyan mint a mentelmi jog, amit állítólag közvádas ügyben kiadnak. Azok számára pedig, akik képesek — lehetőleg egyvégtében — végignézni a teljes eseménysort, elkészítettem és hozzáférhetővé tettem az 1 óra 43 perces felvételt.

Miért tartotta meg ezt a beszédet?

  1. Milyen paraziták az emberekben
  2. Támogass te is!
  3. Torgyán József: Féregirtó-beszéd () - KKBK

Nyilván nem azért, mert Horn lemondását akarta volna elérni, hiszen ebben nem gondolkodhatott. Nem is azért, mert ártani akart volna neki. És nem is a fontos témák miatt — amiről Kávássy úr ír —, hiszen azokról a programismertetőn órákon át beszélt.

Ennek alapvetően belső okai voltak. A beszéd megtartásának és a féregirto beszed nyílt terepre vitelének fő oka belső természetű és összefügg a program elfogadásával illetve az azáltal keltett féltékenységgel és vélt mellőzöttséggel.

A képviselők többsége ellenszenvvel tekintett a szakértőkre, amit a program elfogadása csak növelt. Jelentőségét felismerték, de nem a párt előmenetelére gyakorolt jelentőségét, hanem a saját személyes sorsukra gyakorolt esetleg negatív hatását.

2. „Hej, te bunkócska, te drága"-beszéd

A program jelentősen eltért a korábban szokásos formuláktól: érteni kellett és nem csak keményen mondani. Nem nagyon értették és nem igazán tudtak vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy megtanultak volna bánni vele és megérteni a féregirto beszed rejlő lehetőségeket a párt előretörésére, úgy gondolkodtak, mint a géprombolók az ipari forradalom kezdetén. El kellene tüntetni! Ezt azonban így kimondani nehéz volt, ezért a kisgazda értékek elárulásáról kezdtek sutyorogni.

Féregirto beszed ezt a reakciót előre láthatta, ezért írt az alternatív gazdaságpolitikához egy kötetnyi előszót: ez volt a Hazánk holnap.

1. A politikai kultúrát új szintre emelő Féregirtó-beszéd

Az értékek közül az egyik a külső adósság visszafizetésének megtagadásához való ragaszkodás volt. Hiányolták aztán úgy általában a keménykedést féregirto beszed. A gazdaság komplex átalakítása végképp nem érdekelte őket, saját paraziták típusai és a saját ízlésük szerint akartak ők maguk programot írni.

A lényeg az volt, hogy az ő neveik kerüljenek rá. Felháborította őket, hogy a programíráskor beleütköznek az általános gazdasági programba, hiszen más alapelvek szerint ők sem működhettek. Ők szintén az állítólagos puhaságot hibáztatták.

Szerintük sem kisgazda a program, hanem liberális, sőt kommunista. Arra gondoltak, hogy öt éven át dolgoztam Moszkvában és így moszkovitának tarthatnak. És végül is két oldalról szöget ütöttek Torgyán fejébe azzal, hogy a békés építkezés nem megoldás, ki kell vinni — ahogy Csurka teszi — féregirto beszed beszédeket a nyílt terepre és ott tömegek előtt kell keményen fellépni. Ez a nyerés kulcsa.

Torgyán hagyta magát elcsábítani, hiszen nagyon unta, hogy Csurkához viszonyítják és hiúsága miatt be akarta bizonyítani, hogy több tízezres tömeget is képes megmozgatni. Féregirto beszed annyit, mint Csurka.

Ebből lett a nagyjából ezres tömeg. Ennek a kordában tartása, az esetleges kilengések megakadályozása eleve nagy terhet jelentett Torgyán számára. Azzal tisztában volt, hogy ha rendzavarás történik, az pályafutására akár végzetes hatással lehet. Más veszélyre a vastagbél méregtelenítő ahogy a tv alapján bizonyára nem gondolt.

Torgyánt nagyon sértette, hogy milyen ellenségesen reagált Horn Gyula, amikor a neki átnyújtott kisgazda programra visszatért és észrevételeket tett. Ő aztán felismerte az alternatív program jelentőségét és a sárba akarta taposni. Az alternatív gazdaságpolitikát és a már említett bevezetőt gátlástalanul összemosta és Torgyán fogalmazványából csemegézett mondatokkal igyekezett lejáratni az alternatív gazdaságpolitikát.

Kigúnyolta Torgyánt, aki nyilván revansra vágyott. Őt támogatta féregirto beszed az alulképzett Burány képviselő, aki némileg kevésbé durván igyekezett folytatni főnöke kirohanását. Ha kevesen lesznek, endoparaziták jelentése is rossz, ha pedig a sok ember közül néhány okozna bármilyen komplikációt, netán botrányt, az is visszavetheti reményeinket.

Bíztam politikai érzékében, annál is inkább, mert erről tulajdonképpen jó tapasztalataim voltak. Arra gondoltam, hogy tartja magát a programismertető gondolataihoz és hangulatához, attól nagyon nem féregirto beszed el.

Tizenöt éve kullognak a politikusok Torgyán József nyomában

Ezt tette valószínűvé az is, hogy az elmúlt féregirto beszed különösen nagy energiát fordított a program menedzselésére. Ezért nem tulajdonítottam nagy jelentőséget annak a sertepertének, ami közelében az elmúlt napokban folyt.

Sem a különböző képviselőkkel, szakértőkkel folytatott zártkörű-zárt ajtós beszélgetéseinek. Nyilvánvaló volt persze, hogy miről eshetett szó, hiszen lényegében mindenkit felszólított, hogy ha van valamilyen gondolata, amit szerinte neki a kormánybúcsúztatón el kellene mondania, közölje vele.

Engem külön is felkért, de nem a már megszokott közös munkára, hanem egy-két ötlet szolgáltatására. Emiatt tőlem lényegében nem kapott féregirto beszed, míg másoktól bizonyára sokat.

Hogy milyeneket is, az természetesen nem lehetett titok, hiszen ebéd közben szakértő társaim elsütöttek egyet-kettőt, amit rábeszélésükre Torgyán fel is írt magának.

féregirto beszed

Álmomban sem jutott volna azonban eszembe, hogy ezeket el is mit lehet inni a férgektől a gyermeknek, sőt ismételgeti, sulykolni fogja. Meggyőződésem volt, hogy nem azért fordított ennyi időt és munkát az új, eredményes arculatra, hogy ezen csak úgy átlépjen. Természetesen értesültem arról, hogy a főtanácsadók ötletére a kormánybúcsúztatót aláírásgyűjtéssel kapcsolják össze: legalább annyi — Horn lemondását követelő — aláírást akartak begyűjteni, féregirto beszed a koalícióra szavaztak ben.

Ha nem sikerül, nagy kudarc lesz. És mi történik, ha sikerül? Erre a naivitásra hány férgek ürülnek gyógyszer szedése után semmit sem tudtam válaszolni.

Láttam, hogy Torgyánnak megtetszett az ötlet, nincs mit tenni. Szabó János főtitkár az ilyen erőszakos főtanácsadói akciókra hivatkozva mondott le. Annyira felhergelte magát, hogy Maczóhoz hasonlóan — igaz, más okból — nem ment el a kormánybúcsúztatóra.

Szabó János okkal volt felháborodva: áttolták rá a feladatot, tőle várták, hogy összegyűjtse a töméntelen ajánlást. Mivel ő lemondott, volt titkárnőjéé lett a megbízatás. Össze féregirto beszed gyűlt valamivel több mint ezer aláírás, a várt 1 millió ezer helyett. Sőt azzal, hogy a rendezvényt többször is igen sikeresnek minősítette, a kérdés felvetését is tulajdonképpen eleve elhárította.

Így a háttér, beleértve az inspirátor, vagy inspirátorok súgók és rábeszélők személyét is, nagyrészt homályban maradt. A beszéd készítése szinte titokban történt, marad tehát a találgatás, ami nyilván ebben az esetben azért elég szilárd támpontokra támaszkodhat. Emlékeztetnék arra, hogy Stumpf István ról szóló értékelésében ld.

Térhódítás ben. Minek köszönhető? Ezt arra alapozta, hogy a Horn-kormány leváltásának követelése gyengülni fog, azért is, mert a Kisgazdapárt nem féregirto beszed képes alternatívát adni amit már megtett, és ami már visszaköszönt a párt erősödésébena Fidesz pedig akkor törpepárt MÉG nem képes, de majd fog. Róla ugyanis inkább elhiszik, hogy értelmiségi gyökerű párt.

Szájer felszólalása. És már nem is volt esély a tendencia megfordítására, hiszen a visszaszorítás módszereinek folyamatos alkalmazásához e beszéd kiragadott és eltorzított részleteit, sőt kitalációkat, rágalmakat és főleg a felkeltett hisztériát használtak fel ürügyként.

Stumpf Istvánnal ban a bajai féregirto beszed fesztiválon. A károk a mai napig tartanak A közvélemény-kutatók előrejelzés helyett az FKGP rovására sugalmazni kezdtek. Bármilyen hihetetlenül féregirto beszed, ez a valóság. Ezt támasztja alá az is, hogy március én, az Objektív adásába behívtak egy közvélemény-kutatót, aki úgy saccolta, hogy e beszéd hatására százalékkal fog csökkenni a párt támogatottsága.

Aztán két hét múlva ki is jött, hogy 8 százalékkal csökkent. A felszínen ez az azonnal meginduló, a sajtóban és a parlamentben kibontakozó, elementáris erejű féregirto beszed éveken át folytatódó kampány volt érzékelhető, aminek hatása alól a választók nagy része előbb-utóbb nem tudta kivonni magát.

A magyarázat vagy a magyarázkodás nem sokat segített, hiszen az ellenpropaganda folyamatos volt, a párt médiában való szereplése féregirto beszed ritkává vált. A szerepléseket ráadásul folyamatosan beárnyékolták a kérdésnek álcázott lejárató állítások. Helyünket a médiában a Fidesszel töltötték be, látva azt, hogy ellenségesen viszonyulnak hozzánk. Már addig is igyekezett a propaganda — mindenek ellenére — meggyőzni az értelmiséget: a Kisgazdapárt növekedése az iskolázatlan és csalódott szavazók táborából adódik, a képzett emberek nem ide tartanak.

Majd amikor megtörtént a kormánybúcsúztató és olyan formában, ahogy nem lett volna szabad, valósággal felzúgott az előbbi propaganda. Ez volt a helyzet a Független Kisgazdapártnál, ami Torgyán