Összetett folyóirat kereső

Trichocephalosis tudományos cikkek

Belépés az adatbázisba

A Pallas nagy lexikona, Maury kísérelte meg először a tenger ismét Meeres­kunde pozitív és szigorúan tudományos alapon felépíteni ; ebben nagy segítségére voltak az éppen abba az időbe eső, az újvilágot az óval összekötő tenger alatti kábel lefektetésere irányuló törek­vések, trichocephalosis tudományos cikkek az első fontos ós eredményes kutatásait a mélységeknek köszönhetjük.

Ezt kö­vette az expedícióknak egész serege a legújabb időkig, amelyeket többnyire a nagy tengeri- álla­mok szereltek fel az oceánok tudományos kikuta­tására s amelyekben neves tudósok vettek részt.

a férgek tablettáinak listája

Ezekhez csatlakoznak a, nagy számú 'sarkutazá­sok, amelyek a geográfia felfedezések, vala­mint az oceanografikus és liidrograflkus kutatások terén kiváló eredményeket értek el. A nagyobb, tisztán tudományos expedíciók közül különösen kiemelendők egy angol expedíció a, Challenger­rel, egy német a Gazellével és egy amerikai a Tuscarorá val ; a többiek alább sorban következ­nek.

Mindezen tudományos expedíciók vizsgálatai a földrajzi kutatásokban, partok ós szigetek fel­vételein ós helymeghatározásain kivül a tenge­rek mélységeinek meghatározására, a tenger­fenek talajalakulásainak és minőségének, a ten­gervíz kémiai s fizikai sajátságainak, fajsúlyának, hőmérsékletének, színének és átlátszóságának, trichocephalosis tudományos cikkek tenger áramlatainak, valamint az oceánok állat­és növényéletének vizsgálatára terjeszkednek ki.

Kronologiai sorrendben áttekintését trichocephalosis tudományos cikkek a leg­kiválóbb tengeri expedícióknak, a hajók szerint sorolva fel azokat, amelyeken tétettek.

A magyarországi rendkívüli járványügyi helyzetre tekintettel, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Bródy Sándor utcai épületében az ügyfélfogadás március étől határozatlan időre szünetel, így kérjük, tartózkodjanak a személyes megkereséstől. A napjainkra jócskán megfogyatkozott búzavirág hajdan utolsó útjára kísérte a fáraókat, égszínkék virága megigézte a keresztényeket, hűséggé szelídítette a szerelmet, segítette a rászorulókat és nemzeteknek közvetített azonosságtudatot. A cikk körüli nagy érdeklődést indokolja, hogy a klímaváltozás egyre gyakrabban és egyre nagyobb termőterületeken okoz trichocephalosis tudományos cikkek aszályos időszakokat, miközben az öntözéshez szükséges víz is egyre kevésbé elérhető a mezőgazdaság számára. A szárazságstressz befolyásolja a növények növekedését, virágzását, terméshozamát, így jelentős — a cikk szerzői szerint éves szinten globálisan közel 29 milliárd dolláros — gazdasági károkat okoz és élelmiszerhiányhoz vezethet.

Világkörüli hajózás nyugatról keletre a Jóre­ményfokon át a Déli-jegestengerbe a 71° 10' déli széles­ségig; a Sandwich-szigetek felfedezése. Be­hatolás az Eszaki-sarktengerbe Norvégia és a Spitzbergák közt egy északnyugati átjárás felfedezése végett. Journal of a voyage towards the North Pole London Nera, orosz, — Világkörüli hajózás; Orlov­szigetek felfedezése, a japán szigetek és a Kurilok átkuta­tása és felvétele.

trichocephalosis tudományos cikkek

Barik, orosz, — Világkörüli hajózás ; célja a hollandok felfedezéseinek a Csendes-óceánban bővebb kipuhatolása s egy északnyugati átjáró keresése a Bering-út közelében.

Predprijatje, orosz, — Vi­lágkörüli hajózás; Déli-tenger; Hajós-szigetek felvitele. L'Astrolabe, francia, — Princess Luise, német, — Világkörüli hajózás. Meyen, Reise um d.

 • Révai Nagy Lexikona,
 • Páfránykezelés a paraziták számára
 • Élet és tudomány - Friss cikkek
 • EISZ - Nincs előfizetésem - hogyan férhetek hozzá online tudományos tartalmakhoz?
 • Összetett folyóirat kereső | Magyar Tudományos Művek Tára
 • Parazitaellenes testtisztító beszámolók
 • Féreg gyógyítása

Erde Berlin Discovery és Research, angol, — Világkörüli hajózás; Déli-sarktenger a 78" 4' déli szélességig. Erebus és Terror, angol, — Expedíció az Északi-sarktenger felé egy északnyugati átjáró feltalálása végett.

 • Artparazitálja a létezés csúnya oldalát
 • Szabad vak végén lóg a féregnyulvány processus v.
 • Társadatbázisa, a Europe PMCa PMC-en elérhető cikkek nagyrészét tartalmazza, néhány olyan kivétellel amikor a kiadók nem engedélyezték a cikkek mindkét helyen történő elhelyezését.
 • Milyen férgek lehetnek a szárazföldről

Dol-phin, amerikai, — Berryman hadnagy; északi Atlanti-óceán. Novara, osztrák, — A tudományos eredmények egy többkötetes műben közzé­téve. Arctic, amerikai, Cyclops, angol, A Cyclops és Arctic eredmé­nyeinek alapján fektették le az első transzatlantikus kábelt Írországtól Uj-Foundlandig.

trichocephalosis tudományos cikkek a paraziták kiválasztása

Cyclops London Bulldog, angol, Mac Clintock, Remarks trichocephalosis tudományos cikkek of the sounding voyage of H. Lighinivg, angol, Első angol tu­dományos mélytengeri expedíció a londoni Royal Society részéről, főleg az állatvilág kikutatására a Hebridák, Shet­land-szigetek és a Faröi-szigetek közt. Tudományos veze­tők Thomson Wyville és Carpenter B. Sofia, svéd, jun. Északi-jeges­tenger; eljutott a 81« 41' északi szélességig.

Révai Nagy Lexikona, kötet: Tarján-Vár () | Arcanum Digitális Tudománytár

Petermanns Mittheilungen Germania vitorlás hajónémet, máj. Freeden, Wissenschaftliche Ergebnisse der ersten deutschen Nord­polfahrt von Trichocephalosis tudományos cikkek Germania gözös és Hansa, jun. Porcupíne, angol, és Négy expedíció : a három első máj. Írország és Bretagne közelében s a Hebridák, a Shetland- és Faröi-szigetek közt; a negyedik jul.

Anglia és trichocephalosis tudományos cikkek Pirenei félsziget közti trichocephalosis tudományos cikkek s Afrika északi partvidéke hosszában Máltától Szicíliáig.

Mercury, amerikai, kapitánya Giraud P. Cruise of trichocephalosis tudományos cikkek schoolsliip Mercury in the tropical Atlantic New-York Pomerania, német, Keleti- és Északi-teng er. Berichte der Kommission trichocephalosis tudományos cikkek wissenschaftlichen Untersuchung d.

trichocephalosis tudományos cikkek

Challenger, angol korvett, dec. Challenger Expedition, Papers by Sir W.

trichocephalosis tudományos cikkek

Thomson etc. ChaUenger — Challenger u. LipGse ; Bruchom, Report on atmospheric circulation, 2 köt. Ishjörrt, osztrák, trichocephalosis tudományos cikkek Polaris, amerikai, — Scientific results of the United States arctic expé­dition Washington Polhem, svéd, és trichocephalosis tudományos cikkek Tegetthoff, osztrák, jun.

Könyvtárközi kölcsönzés

Bache és Blake, amerikai, parancsnoka Hovell J. Golfáram és Karaibi-tenger. Blake ezenkívül ugyan­ezen vidéken — Bartlett I.